Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obratlovci - nadtřída: Čelistnatci, Blanatí (Amniota) - PTÁCI part 2

31. 7. 2011
nadřád: Létaví (Letci)
řád: Tučňáci
 •  přizpůsobeni k létání
 • silná vrstva podkožního tuku
 • jižní polokoule
 • vajíčka nosí na nohách
 • živí se rybami
 • husté peří
 • vytváří kolonie
 • zástupci:
  • tučňák brýlový
  • tučňák patagonský
  • tučňák císařský
   • největší
řád: Potápky
·        vodní ptáci
·        často si staví plovoucí hnízda
·        nekrmivá mláďata
·        lemovaná noha
·        zástupci:
o   potápka roháč
§ lem z peří na krku
o   potápka malá
§ rezavý krk
řád: Veslonozí
·        vodní, živí se rybami
·        veslovací noha
·        zástupci:
o   pelikán bílý
§ velký zobák a hrdelní vak
§ loví v hejnech, nahánějí ryby k pobřeží
o   kormorán velký
§ hnízdí na stromech
§ loví střemhlav
řád: Brodiví
·        v mělkých vodách
·        dlouhý krk
·        zástupci:
o   ibis
o   kolpík bílý
§ lžicovitý zobák
o   volavka popelavá
§ šedá, černé pírko na hlavě
§ za letu prohnutý krk
o   volavka bílá
o   kvakoš noční
o   bukač velký
§ přírodní maskování
§ v případě ohrožení vypne krk nahoru
o   čáp bílý
§ nemá hlasové ústrojí
§ stěhovaví
o   čáp černý
o   marabu africký
§ lysá hlava
řád: Plameňáci
·        růžově zbarvené tělo (z potravy: řasy -> korýši -> plameňáci)
·        brodivá noha
·        čeří vodu, mají kolem zobáku lamely – přecedí vodu a filtrují potravu
řád: Vrubozobí
·        vodní
·        nekrmivá mláďata
·        plovací noha
·        zobák lemovaný lamelami – cedí vodu
·        na konci zobáku „nehet“
·        kostrční žláza (promazávání peří)
·        zástupci:
o   husa velká
o   labuť velká
§ trvalé páry
o   labuť černá
o   kachny
§ a) plovavé
·        potápí jen hlavu, zadeček nad hladinou
·        kachna divoká
·        lžičák pestrý
·        kopřivka
·        čírka
§ b) potápivé
·        potápí se celé
·        morčák
·        polák chocholačka
řád: Dravci
·        mají spáry, ostré drápy
·        výborní letci, výborný zrak
·        krmivá mláďata
·        zástupci:
o   káně lesní
o   káně rousná
§ peří na nohách
o   krahujec obecný
§ žluté končetiny
§ podobný jestřábovi
o   jestřáb lesní
§ větší než krahujec
§ končetiny schované za peřím
o   sokol stěhovavý
§ zejk – výrůstek na zobáku
§ tmavá čepička
o   ostříž lesní
§ rezavé „kalhotky“
o   poštolka obecná
§ skořicové zbarvení
o   orel skalní
o   orel mořský
o   orel bělohlavý
§ bílá hlava
o   sup bělohlavý
§ mrchožrout
§ supi mají většinou holou hlavu
o   kondor andský
§ největší rozpětí křídel
§ hadilov písař
řád: Hrabaví
·        hrabavá končetina (tupé drápy)
·        nekrmivá mláďata
·        živí se hmyzem, semeny
·        zástupci:
o   tetřev hlušec
§ tokání
§ pohlavní dimorfismus
o   tetřívek
o   koroptev
§ samci černá podkova na hrudi
o   křepelka polní
o   bažant obecný
§ samička nenápadnější
o   páv
§ pohlavní dimorfismus
o   kur domácí
o   krocan divoký
o   perlička kropenatá
řád: Krátkokřídlí
·        brodivá nebo lemovaná noha
·        nekrmivé
·        zástupci:
o   lyska černá
§ lemovaná noha
§ bílý lyska na hlavě
o   jeřáb královský
o   jeřáb popelavý
o   drop velký
řád: Bahňáci
·        u vody
·        zástupci:
o   čejka chocholatá
o   kulík říční
o   sluka lesní
§ dlouhý zobák
o   bekasína otavní
o   koliha velká
§ dlouhý zahnutý zobák
řád: Dlouhokřídlí
·        dlouhá křídla, výborní letci
·        zástupci:
o   racek chechtavý
§ černá hlava
o   racek mořský
§ tmavá křídla
§ rybák obecný
§ alka
řád: Měkkozobí
·        měkké ozobí
·        velké vole
·        nemají kostrční žlázu
·        krmivá mláďata
·        zástupci:
o   holub hřivnáč
o   holub doupňák
§ ve stromech
o   hrdlička divoká
§  3 proužky na krku
o   hrdlička zahradní
§ 1 tmavší proužek na krku
 
řád: Papoušci
·        tropy
·        pestře zbarvení
·        nejvyvinutější mozek, jsou schopni artikulovat
·        zygodaktylní, šplhavá noha
·        krmivá mláďata
·        zástupci:
o   andulka
o   kakadu bílý
§ chocholka na hlavě
o   korela chocholatá
o   nestor kea
o   ara ararauna
o   ara araranga
o   papoušek šedý = žako
řád: Kukačky
·        mají vratiprst
·        hnízdní parazitismus – klade vajíčka do hnízd cizích ptáků
·        nevytváří trvalé páry
·        tažné
·        zástupce:
o   kukačka obecná
řád: Sovy
·        noční ptáci
·        neslyšný let, výborný sluch
·        oči směřují dopředu, otočí hlavu o 270°
·        mají spáry x mají i vratiprst
·        krmivá mláďata, nestaví si hnízda
·        ekologický význam – loví hlodavce
·        vývržky – druh sovy
·        zástupci:
o   sova pálená
o   puštík obecný
o   sýček obecný
§ mírně zploštělá hlava
o   kalous ušatý
§ peříčka připomínající uši
o   výr velký
§ výrazné oči
§ naše největší sova
o   kulíšek nejmenší
§ naše nejmenší sova
o   sovice sněžní
řád: Lelkové
·        zástupce:
o   lelek lesní
§ vibrisy – jemné peří kolem zobáku
řád: Svišťouni
·        výborní letci, dokáží lovit potravu za letu
·        zástupci:
o   rorýs obecný
§ závěsná noha
o   kolibřík
§ velice rychlý tep, rychlý metabolismus
§ za letu dokáží být na jednom místě
§ živí se nektarem
řád: Srostloprstí
·        srotstlé prsty
·        zástupci:
o   ledňáček říční
§ živí se rybami
o   mandelík hajní
§ hodně modré barvy
o   vlha pestrá
§ hnědá, modrá, žlutá
o   dudek chocholatý
§ v dutinách stromů
§ výrazná chocholka
řád: Šplhavci
·        šplhavá noha, vratiprst
·        silný jazyk a zobák, zpětné háčky na zobáku
·        krmivá mláďata
·        živí se hmyzem
·        zástupci:
o   žluna zelená
o   strakapoud velký
§ červená čára za krkem
§ červené kalhotky
o   datel černý
§ černý s červenou čepičkou
§ tukan
řád: Pěvci
·        krmivá mláďata
·        dobře vyvinuté hlasové ústrojí
·        staví si hnízda
·        zástupci:
o   čeleď: skřivanovití
§ pozemní pěvci
§ hmyzožraví i semenožraví
§ skřivan polní
§ skřivan lesní
§ chocholouš obecný
o   čeleď: vlaštovkovití
§ dlouhá křídla
§ plochý zobák
§ loví hmyz v letu
§ vlaštovka obecná
§ jiřička obecná
§ břehule obecná
o   čeleď: lejskovití
§ stromoví hmyzožraví ptáci
§ loví hlavně v letu
§ lejsek šedý
§ lejsek černohlavý
§ lejsek bělokrký
§ lejsek malý
o   čeleď: drozdovití
§ malí a střední, stromoví, ale živočišnou potravu sbírají na zemi, též všežraví
§ drozd zpěvný
§ drozd brávník
§ drozd kvíčala
§ drozd cvrčala
§ kos černý
§ kos horský
§ skalník zpěvný
§ bělořit šedý
§ slavík obecný
§ slavík tmavý
§ slavík modráček
§ červenka obecná
§ bramborníček hnědý
§ bramborníček černohlavý
§ rehek zahradní
§ rehek domácí
o   čeleď: pěnicovití
§ hmyzožraví pěvci se šídlovitým zobákem
§ na stromech, v křovinách, rákosí
§ pěnice černohlavá
§ sedmihlásek hajní
§ budníček menší
§ cvrčilka říční
§ rákosník velký
o   čeleď: králíčkovití
§ drobní, lesní, stromoví ptáci
§ králíček obecný
§ králíček ohnivý
o   čeleď: střízlíkovití
§ drobní hmyzožraví ptáci
§ hlavně v keřovém patru
§ střízlík obecný
o   čeleď: skorcovití
§ sbírají živočišnou potravu na dně bystřin
§ skorec vodní
o   čeleď: pěvuškovití
§ žijí v křovinách nebo na hřebenech hor
§ všežraví
§ pěvuška modrá
§ pěvuška horská
o   čeleď: konipasovití
§ štíhlí hmyzožraví pěvci
§ dobře běhají po zemi
§ konipas bílý
§ konipas horský
§ linduška lesní
§ linduška luční
o   čeleď: ťuhýkovití
§ statní hmyzožraví až masožraví ptáci se zejkem
§ ťuhýk obecný
§ ťuhýk menší
§ ťuhýk šedý
§ ťuhýk rudohlavý
o   čeleď: brkoslavovití
§ stromoví plodožraví ptáci pestrých barev
§ brkoslav severní (u nás nehnízdí, jen jako zimní host)
o   čeleď: šoupálkovití
§ drobní stromoví hmyzožraví ptáci, šplhají jako datlové
§ šoupálek dlouhoprstý
§ šoupálek krátkoprstý
§ zedníček skalní
o   čeleď: brhlíkovití
§ lezou po stromech, ale bez opory ocasu, tesají
§ brhlík lesní
o   čeleď: sýkorovití
§ hmyzožraví stromoví pěvci
§ hnízdí v dutinách
§ sýkora koňadra
§ sýkora modřinka
§ sýkora uhelníček
§ sýkora parukářka
§ sýkora babka
o   čeleď: strnadovití
§ převážně granivorní, částěčně pozemní
§ strnad obecný
§ strnad luční
§ strnad zahradní
§ strnad rákosní
§ strnad viničný
o   čeleď: pěnkavovití
§ převážně granivorní a fruktivorní pěvci se silným kuželovitým zobákem
§ stormoví
§ pěnkava obecná
§ dlask tlustozobý
§ zvonek zelený
§ stehlík obecný
§ čížek lesní
§ konopka obecná
§ čečetka zimní
§ zvonohlík zahradní
§ hýl obecný
§ hýl rudý
§ křivka obecná
o   čeleď: špačkovití
§ statní všežraví pěvci s delším zobákem
§ špaček obecný
o   čeleď: snovačovití
§ hlavně zrnožraví, méně hmyzožraví
§ stromoví, druhotně na budovách
§ vrabec domácí
§ vrabec polní
o   čeleď: žluvovití
§ středně velcí hmyzožraví stromoví ptáci
§ žluva hajní
o   čeleď: havranovití
§ velcí všežraví stáci se silným zobákem a vyspělým chováním
§ havran polní
§ krkavec velký
§ vrána obecná
§ kavka obecná
§ straka obecná
§ ořešník kropenatý
§ sojka obecná
o   čeleď: moudivláčkovití
o   čeleď: sýkořicovití
o   čeleď: mlynaříkovití
§ mlynařík dlouhoocasý
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 
Archiv

Kalendář
<< prosinec / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 379484
Měsíc: 4174
Den: 132