Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obratlovci - nadtřída: Čelistnatci, Blanatí (Amniota) - PLAZI

11. 5. 2011

podkmen: Obratlovci (Vertebrata)

nadtřída: Čelistnatci (Gnathostomata)


BLANATÍ

 • plazi
 • ptáci
 • savci

třída: Plazi (Reptilia)

 •  plně přizpůsobeni suchozemskému způsobu života
 • zárodky chráněny zárodečnými obaly (vznikají z mezodermu):
  • AMNION
   • obal chránící zárodek, který plave v amnionové vodě, která je amnionem ohraničena
  • ALLANTOIS
   • dýchací funkce, podílí se na vylučování zplodin metabolismu
  • SEROSA = CHORION
   • na povrchu, ochranná funkce
 • silně rohovitá pokožka (rohovité šupiny) -> nedochází k odpařování vody -> nemají kožní dýchání
 • poikilotermní = studenokrevní
 • největší rozvoj - druhohory
 • kůže:
  • rohovité šupiny (nedochází ke ztrátám vody)
  • nemají v ní skoro žádné žlázy
  • dochází ke svlékání - u hadů vcelku, u ještěrů po částech
 • kostra:
  • dobře zkostnatělá kostra
  • lebka
   • plošší tvar
   • připojena k páteři dvěma krčními obratli - nosičem (atlas) a čepovcem (axis) -> dobrá pohyblivost
   • sekundární (druhotn) patro (kostěná přepážka oddělující nosní a ústní dutinu)
  • páteř
   • procoelní obratle
    • krční (atlas, axis)
    • hrudní
    • bederní
    • křížové
    • ocasní
  • vyvinuta hrudní kost, na ni se připojují žebra -> hrudní koš X želvy a hadi hrudní kost nemají
  • v hrudním koši je mezižeberní svalovina
  • končetiny
   • pokud je mají, tak mají 5 prstů
 • nervová soustava:
  • základem je mozek a mícha
  • mozek:
   • vyvíjí se koncový mozek
   • střední mozek - centrum zraku
   • mozeček - pohyb
   • poprvé zde druhotná mozková kůra = neopallium
 • smysly:
  • čich
   • vnitřní a vnější nozdry
   • někteří mají Jacobsův orgán - váček vystlaný sliznicí -> jazyk do Jacobsova orgánu -> chem. signál
  • sluch
   • vnitřní ucho - sluchové ústrojí
   • střední ucho - collumela, Eustachova trubice
   • bubínek + náznak vnějšího ucha
  • zrak
   • komorové oko - 2 víčka + mžurka
   • hadi mají průhledná a strostlá víčka
   • barevné vidění
 • trávicí soustava:
  • ústní dutina:
   • jazyk (svalnatý - želvy, rozeklaný - hadi, varani, dlouhý - chameleon)
   • zuby (nerozlišené = homodontní X u hadů, u krokodýlů v jamkách = alveolách; želvy zuby nemají)
   • slinné žlázy (mohou být přeměněny na jedové)
  • hltan
  • jícen
  • žaludek
  • střevo (tenké a tlusté)
  • konečník
  • kloaka
  • do tenkého střeva ústí slinivka břišní a žlučovod (usnadňují trávení)
  • mají játra
 • dýchací soustava:
  • párové plíce X u hadů redukovaná levá plíce
  • dýchání stahováním mezižeberních svalů a podtlakem v hrudním koši
  • vnější nozdry - nosní dutina - vnitřní nozdry - hrtan - průdušnice - průdušky - plíce
  • vytváří se hrtanová příklopka (odděluje TS a DS)
  • nefunguje kožní dýchání
 • cévní soustava:
  • uzavřená
  • srdce: 2 předsíně a 1 komora s neúplnou přepážkou (pravá a levá část)
  • do pravé síně přichází odkysličená krev a do levé okysličená -> stažení předsíní (systola) -> krev z pravé předsíně jde do pravé části komory a do levé části komory jde okysličená z levé předsíně -> z levé části komory jde pravý oblouk aorty s okysličenou krví (do hlavy), z pravé části vychází plicní tepna (odkysličená -> plíce) a levý oblouk aorty (smíšená -> do těla)
  • krokodýli mají z plazů nejpokročilejší srdce
  • oběhy:
   • velký (tělní) oběh
    • srdce - tělo
    • začíná v levé části komory, končí v pravé předsíni
   • malý (plicní) oběh
    • srdce - plíce
    • začíná v pravé části komory a končí v levé předsíni
  • vrátnicový systém - jaterní
 • vylučovací soustava:
  • pravé ledviny = METANEFROS
  • ústí do kloaky
  • močovody, močový měchýř
 • pohlavní soustava:
  • gonochoristé, přímý vývoj, vnitřní oplození
  • samčí pohlavní orgány:
   • párová varlata
   • Wolfova chodba = chámovod
   • penis/hemipenis (párový orgán, zasunovatelný, hadi)
  • samičí pohlavní orgány:
   • párové vaječníky
   • Müllerovy chodby = vejcovod
    • v horní části dochází k oplození vajíčka, potom se obaluje vaječnými obaly (bílek, papírová blána, skořápka)
  • ústí do kloaky
  • vaječný zub (slouží k vyklubání)
  • dělíme je na:
   • vejcorodí = oviparní
   • vejroživorodí = ovoviviparní
    • mláďata se líhnou při kladení, nebo se líhnou už v samičce
   • živorodí = viviparní
    • rodí živá mláďata
  • na pohlaví má vliv teplota (zahrnují vajíčka, teplotou reguluje populaci)

 

řád: Želvy (Testudinata)

 • vyvinuly se na přelomu prvohor a druhohor
 • mají krunýř
  • kostěný, popř. s rohovinou
  • vyklenutá vrchní část = karapax
  • spodní část = plastron
  • přirostlá k němu píteř, popř. žebra a část končetin
 • nemají zuby, jen rohovité čelisti -> krájí potravu
 • nemají hrudní kost
 • svalnatý jazyk
 • dlouhověkost (zpomalený metabolismus)
 • oviparní (vejcorodí) - nejdříve kožovitý obal
 • kráčivé končetiny -> suchozemské
 • býložravé
 • končetiny v podobě ploutví -> vodní
 • zástupci:
  • želva bahenní (chráněná)
  • želva nádherná (červená páska přes oko)
  • želva žlutohnědá
  • želva zelenavá
  • želva obrovská (na Seischeylských ostrovech; suchozemská; až 200 kg, 2 m)
  • želva sloní (Galapágy)
  • kožatka velká (mořská)
  • kareta pravá (mořská)
  • kareta obrovská
  • kajmanka dravá
  • matamata třásnitá (výrůstek na hlavě)

řád: Krokodýli (Crocodilia)

 • objevili se v prvohorách
 • protáhlý tvar těla, silný svalnatý ocas slouží k pohybu
 • zuby v jamkách = alveolách, heterodontní
 • nejvyvinutější komorová přepážka
 • mají bránici
 • chovají se pro kůži
 • zástupci:
  • čeleď: aligátorovití
   • krátká a tupá tlama
   • čtvrtý zub spodní čelisti není vidět
   • aligátor severoamerický
   • aligátor čínský
   • kajman brýlový
  • čeleď: krokodýlovití
   • protáhlejší a špičatější tlama
   • čtvrtý zub spodní čelisti je viditelný
   • krokodýl mořský
   • krokodýl nilsky
  • čeleď: gaviálovití
   • živí se rybami
   • hodně protáhlé a úzké čelisti
   • gaviál indický

řád: Haterie

 • starobylá skupina, objevily se v druhohorách
 • živoucí fosilie, endemit (Nový Zéland)
 • hodně zpomalený metabolismus (více jak 100 let)
 • vejcorodé
 • amficoelní obratle
 • na hřbetě hřebeny, výrůstky
 • živí se hmyzem
 • temenní oko - v dospělosti překryté kůží, vnímá světlo/tmu
 • haterie novozélandská

řád: Šupinatí (Squamata)

 • nejpočetnější řád plazů
 • tělo kryté supinami, které se taškovitě překrývají
 • rozeklaný jazyk
 • svlékání kůže

podřád: Ještěři (Sauria)

 • protáhlý tvar těla
 • mají vyvinuté končetiny (nebo se jim alespoň zakládají)
 • zástupci:
  • scink lékařský
  • scink uťatý
  • krátkonožka evropská
  • čeleď: ještěrkovití
   • klasický tvar těla
   • nemají žlázy x samečci mají stehenní žlázy
   • ještěrka obecná
    • vejcorodá
    • u nás, sameček zelený, samičky méně výrazné
   • ještěrka zelená
    • vejcorodá
    • naše největší ještěrka
    • samci zespoda modrá hlava
   • ještěrka zední
    • hodně mrštná, obratná
    • vejcorodá
    • nenápadné zbarvení
   • ještěrka živorodá
    • vejcoživorodá
  • čeleď: leguánovití
   • dlouhý ocas
   • hrdelní laloky
   • hřbetní hřebeny
   • nerozeklaný jazyk
   • leguán zelený
   • leguán galapážský
   • leguán mořský (plave, žere řasy, sůl vyprskává nozdrami)
   • bazilišek zelený (nápadný výrůstek na hlavě, umí běhat po vodě)
  • čeleď: slepýšovití
   • slepýš křehký
    • končetiny hodně redukované x má základy
    • pohyblivá víčka
  • čeleď: agamovití
   • agama límcová
   • dráček létavý
   • trnorep
   • moloch ostnitý
  • čeleď: gekonovití
   • přísavky na koníchc prstů - udrží se i na skle
   • gekon zední
   • gekon obrovský
   • felzuma madagaskarská
  • čeleď: varanovití
   • velcí, silné končetiny, rozeklaný jazyk
   • největší ještěr
   • rychlí, nebezpeční i člověku
   • varan komodský
  • čeleď: chameleonovití
   • zboku mírně zploštělé tělo
   • chápavý ocas
   • končetiny ve tvaru klíštěk - 2 srostlé a 3 srostlé prsty
   • schopni barvoměny (pigmentové buňky = chromatofory - pigment ve více vrstvách, může přesouvat -> barvoměna)
   • oči jsou samostatně pohyblivé, nemusí se dívat stejným směrem
   • lepkavý jazyk
   • chameleon obecný

 

podřád: Hadi (Serpentes)

 • rozeklaný jazyk
 • protáhlé tělo, redukovaná levá plíce
 • nemají hrudní kost, po celé délce těla mají žebra + mezižeberní svaly
 • volné kloubní spojení čelistí + hodně pružné vazy → pozření celé kořisti
 • tráví  třeba týdny i měsíce (podle velikosti kořisti)
 • usmrcení kořisti:
  • a) škrtiči
   • udušení omotáním
  • b) jedovatí hadi
   • jedové zuby s jedovým kanálkem, jedová žláza
   • jed obsahuje enzymy, záleží na jeho síle a dávce
   • jedy:
    • A. neurotoxiny
     • působí na nervovou soustavu - paralyzují
    • B. hemolytické jedy
     • působí na cévní soustavu - rozkládají krev
   • antiséra - látka, která se vyrábí z hadího jedu, protilátka proti hadímu jedu
 • silně redukované střední ucho -> v podstatě neslyší -> vnímají otřesy půdy
 • nemají močový měchýř
 • vůbec se jim nezakládají končetiny
 • heterodontní chrup
 • svlékají pokožku
 • nemrkají
 • nemají rozlišené obratle
 • zástupci:
  • čeleď: hroznýšovití
   • největší a nejtěžší hadi
   • nejedovatí škrtiči
   • obě plíce stejně velké
   • rozlišené obratle
   • hroznýš královský
    • trojúhelnikovitá hlava
    • cca 4 m
    • tmavé a světlé skvrny
    • na hlavě tmavý pruh
   • hroznýš duhový
   • hroznýšovec kubánský
   • psohlavec zelený
   • hroznýš madagaskarský
   • anakonda velká
    • nejtěžší had světa 250 - 300 kg
    • 5 - 10 m
    • barva olivové nahnědlé tělo s tmavými skvrnami
  • čeleď: krajtovití
   • dříve mezi hroznýšovité, dnes samostatná čeleď
   • škrtiči
   • nejdělší hadi světa
   • krajta mřížkovaná
    • 5 - 10 m (12 m)
    • nejdelší had světa
    • hnědává, žluté kosočtverečné skvrny s tmavým okrajem
   • krajta tygrovitá
   • krajta písmenková
   • krajta zelená
    • zářivě zelená
   • krajta královská
  • čeleď: užovkovití
   • velmi početná skupina)
   • většina nejedovaté (x vodnářky - Duvernyova žláza)
   • vejcorodí nebo vejcoživorodí
   • kulaté zorničky!
   • užovka obojková
    • náš nejběžnější had
    • tmavě zelená nebo hnědá se žlutými půlměsíčky za hlavou
    • vejcorodá
    • tanatóza - lehne si na záda, otevře tlamu (teče jí krev nebo sliny), produkuje páchnoucí látku ->předstírá smrt
   • užovka podplamatá
    • vázaná na vodu
    • šedé zbarvení
    • vejcorodá
   • užovka hladká
    • u nás nejmenší
    • vejcoživorodá
    • hnědá skvrna na hlavě
   • užovka stromová
    • vejcoživorodá
    • Aeskulapova hůl
    • náš nejdelší had
   • užovka červená
   • užovka královská
   • korálovka královská
    • plete se s jedovatým korálovcem, korálovka jedovatá není
  • čeleď: korálovcovití
   • silně jedovatí
   • tropy, subtropy, moře
   • mamba černá
    • v Africe
    • téměř 100% smrt
    • černá ústní dutina -> název
   • kobra indická
    • jedovatá
    • Indie
    • kresba na zádech - "brejlovec"
    • kolem 1 m
   • kobra královská
   • kobra černokrká
    • stříká jed
   • korálovec americký
    • jedovatý
   • taipan
    • Austrálie
    • jeden z nejjedovatějších
   • vodnář
    • mořský
    • jeden z nejjedovatějších
    • výrazné barvy, zploštělý ocásek
  • čeleď: zmijovití
   • zmije obecná
    • jediný druh zmije v ČR, jediný jedovatý had
    • účinný jed x menší dávka
    • kolem 60 cm, klikatá čára na hřbetě
    • svislá zornička!
   • zmije řetízková
   • zmije růžkatá
    • na čenichu růžek
    • na Balkáně (i Chorvatsko)
   • chřestýš rohatý
    • na konci ocasu rohovité články -> chřestivé zvuky

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 
Archiv

Kalendář
<< prosinec / 2021 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 380438
Měsíc: 4044
Den: 158