Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obratlovci - nadtřída: Čelistnatci, Bezblanní (Anamnia) (paryby, ryby, obojživelníci)

26. 3. 2011

podkmen: Obratlovci (Vertebrata)

nadtřída: Čelistnatci (Gnathostomata)


BEZBLANNÍ

 • paryby
 • ryby
 • obojživelníci

třída: Paryby (Chondrichthyes)

 • řád:
  • žraloci (Selachiformes)
  • rejnoci (Rajiformes)
  • chiméry (Holocephali)
 • starobylá, ale úspěšná skupina (od prvohor)
 • slepá vývojová větev (nevedou k rybám!!)
 • tvar těla:
  • a) torpédovitý (žraloci, chiméry)
  • b) dorzoventrálně zploštělý (rejnoci)
 • opěrná soustava:
  • vnitřní kostra - chrupavčitá (po celý život)
  • kostra hlavy - lebka
   • mozková část - protažená v tzv. rypec = rostrum
   • mozková část je bezešvá
   • obličejová část - horní a dolní čelist (zuby)
  • páteř
   • tvořená obratli - amficoelní (dvojduté)
   • zasahuje do ocasní ploutve do horního laloku
  • kostra končetin
   • ploutve
   • párové: prsní, břišní
   • nepárové: hřbetní, řitní, ocasní
   • ocasní ploutev - heterocerkní = nesouměrné laloky zvenku (velikostně, tvarově) i zevnitř (stavbově - páteř je pouze v horním laloku)
 • tělní pokryv
  • tzv. plakoidní šupiny
   • homologické zubům (= stejné složení), na čelistech zvětšené a přecházejí ve skutečné zuby
  • chrup je polyfiodontní (= zuby neustále nahrazovány), ve více řadách
 • nervová soustava:
  • 5-dílný mozek
  • koncový mozek se dvěma čichovými laloky
  • střední mozek - koordinační centrum
  • proudový orgán - kanálky vnímající tlak vody, proudění, teplotu vody
  • zrak - komorové oko
  • Lorenziniho ampule - elektroreceptory
 • trávicí soustava:
  • ústa na spodní straně hlavy
  • tzv. příčná ústa, zuby
  • hltan
  • jícen
  • žaludek
  • střevo (tzv. spirální řasa, zvětšuje vstřebávací plochu střeva)
  • konečník ústící do kloaky (do kloaky ústí i pohlavní a vylučovací soustava)
  • trubicovitá TS
  • játra - zásobárna tuků (energie), nadlehčují - fungují jako hydrostatický orgán
 • dýchací soustava:
  • musí pořád plavat - O2 přes žábry
  • žábry nejsou kryté skřelemi, jsou oddělené přepážkami
  • 5 párů žaberních štěrbin
  • voda jde ústním otvorem dovnitř a žábrami ven
   na žábrách jsou žaberní lupínky
 • cévní soustava:
  • uzavřená
  • srdce: tzv. venózní (= jde do něj neokysličená krev z těla, teprve ze srdce jde do žaber, kde se okysličí a jde do těla), má 1 komoru a 1 předsíň
 • vylučovací soustava:
  • ledviny typu opisthonefros = prvoledviny
  • ústí do kloaky
  • rektální žláza (vylučování nadměrného množství soli)
 • pohlavní soustava:
  • gonochoristé, vnitřní oplození
  • přímý vývoj
  • vejcorodí nebo živorodí
 • zástupci:
  • žraloci:
   •  žralok obrovský (velrybí)
    • planktonožravý
    • koncová ústa
    • pozře vodu s potravou a přefiltruje ji přes žábry
    • až 18 m (největší)
   • žralok veliký
    • planktonožravý
    • až 15 m
    •  velká játra
   • žralok bílý
    • výborný dravec
    • útoky na člověka (Austrálie, USA)
   • žralok šedý
   • kladivoun obecný
    • hlava ve tvaru T
    • napadá i člověka
   • žralok tygří
   • máčka skvrnitá
    • menší, do 70 cm
  • rejnoci:
   • dorzoventrálně zploštělé tělo
   • hodně zakrnělá břišní a hřbetní ploutev
   • často dlouhá ocasní ploutev
   • na spodní straně žaberní štěrbiny, ústa, čichové jamky
   • piloun obecný
    • ozubené rostrum (rozhrabávání dna)
   • parejnok elektrický
    • schopen vytvořit napětí kolem 200 V
   • trnucha obecná
    • trn s jedovou žlázou
   • rejnok manta = manta obrovská
    • 6 - 7 m
    • pohybuje se volně ve vodním sloupci
  • chiméry:
   • chiméra hlavatá
    • protáhlé tělo
    • velké oči, velké prsní ploutve, hřbetní ploutev x ocasní tenká a protáhlá
    • nemají spirální řasu
    • značné hloubky
    • chiméra = složení 2 různých druhů organismů

 

třída: Ryby (Pisces, Osteichthyes)

 • podtřída:
  • DVOJDYŠNÍ (Dipnoi)
  • LALOKOPLOUTVÍ (Crossopterygii)
  • PAPRSKOPLOUTVÍ (Actinopterygii)
   • nadřád:
    • násadcoploutví (Brachiopterygii)
    • chrupavčití (Chondrostei)
    • mnohokostnatí (Holostei)
    • kostnatí (Teleostei)
 • druhově nejbohatší třída obratlovců
 • ryby a praryby se vyvíjely souběžně
 • ryby se oddělily v prvohorách, vyvinuly se ve sladkých vodách, slané vody osídlily druhotně
 • lalokoploutví - předchůdce obojživelníků
 • studenokrevní = poikilotemrní (- neudržují stálou tělesnou teplotu, mají teplotu podle prostředí)
 • dýchají žábrami
 • tvar těla je hydrodynamický (co nejmenší odpor)
 • kostra (opěrná soustava)
  • hlava - lebka
   • největší kost tzv. skřele (funkce: krytí žaber)
   • kostra lebky je pevně spojená s páteří
  • trup - páteř
   • tvořena obratli - amficoelní = dvojduté
   • jsou na ni napojená žebra
  • končetiny - ploutve
   • vyztužené kostmi
   • párové: prsní, břišní
   • nepárové: hřbetní, řitní, ocasní
   • ocasní plotev:
    • a) heterocekrní - nesouměrná zevnitř i zvenku
    • b) homocekrní - souměrná zvenčí, ale nesouměrná zevnitř
    • c) difycerkní - souměrná zevnitř i zvenku
    • kostra je z velké části kostěná
  • kosti dvou typů:
   • a) krycí
    • osifikací (zkostnatěním) vaziva
   • b) náhradní
    • osifikací chrupavky
 • nervová soustava:
  • mozek:
   • 5 částí
   • střední mozek - hlavní kontrolní centrum + smyslové vjemy
   • mozeček - koordinační centrum
   • koncový mozek - význam menší než u paryb,  menší čichové laloky
  • smyslové orgány
   • komorové oko, nemají víčka (barevné vidění)
   • postranní čára (teplota, tlak, proudění vody)
   • sluch - mají pouze vnitřní ucho, které slouží jako sluchově-rovnovážný orgán (vnímá zvuky, ale i polohu)
   • Weberovo ústrojí - drobné kůstky přiléhající k plynovému měchýři, přenáší a zesilují zvuk
   • čich - čichové jamky (vyplněné čichovou sliznicí)
   • hmat - hmatové vousky, pysky
 • trávicí soustava:
  • úplná
  • ústa:
   • a) dolní (potrava ze dna)
   • b) koncová (dravci)
   • c) horní (potrava v hladiny)
   • nemají slinné žlázy
   • zuby: dravé mají normální zuby, býložravě mají tzv, požerákové zuby na dně hltanu (vznikají na posledním žabenrím oblouku, funkce zubů: mechanické zpracování potravy
  • plynový měchýř
   • naplněný vzduchem, je vchlípeninou hltanu
   • funguje jako hydrostatický orgán
  • krátký jíce
  • žaludek
  • střevo
  • samostatný řitní otvor, vyúsťuje před řitní ploutví
  • játra: poměrně velká, tvorba žluči
 • dýchací soustava:
  • žábry (4 páry žaberních oblouků)
  • na žaberních obloucích jsou žaberní lupínky
  • žaberní oblouky jsou ve společné žaberní dutině kryté skřelemi
 • cévní soustava:
  • srdce:
   • 1 předsíň, 1 komora
   • je venózní (proudí jím odkysličená krevú
   • na spodní straně těla
   • na srdce je napojen tzv. žilný splav - shromažďuje se zde veškerá krev jedoucí z těla, z něj jde do předsíně, do komory, do tepenného násadce, pak už jde do žaber, kde se okysličí a jde do těla
 • vylučovací soustava:
  • párové ledviny - typu opisthonefros - prvoledviny
 • pohlavní soustava:
  • gonochoristé
  • vnější oplození: samci - mlíčí, samice - jikry
  • vývoj přímý
  • trdliště - dochází zde ke tření
 • šupiny:
  • jsou kostěného základu, letokruhy - stáří ryby
  • a) cykloidní
   • nejčastější
   • hladký okraj (nedrží tak pevně)
   • máloostní
  • b) ktenoidní
   • zoubkatý okraj (drží pevně)
   • ostnoploutví
  • c) ganiodní
   • starší typ
   • nepřekrývají se
   • bichir, kostlín
  • d) kosmoidní
   • latimerie, bahník

podtřída: Dvojdyšní (Dipnoi)

 • v tropických oblastech
 • málo početná skupina
 • protáhlé tělo, tenké párové ploutve
 • kosmoidní šupiny
 • dyficerkní ocasní ploutev
 • zástupci:
  • bahník australský
  • bahník východoafrický
  • bahník americký

podtřída: Lalokoploutví (Crossopterygii)

 • dlouho považovány za vyhynulé
 • objevily se v prvohorách (devon)
 • předpokládá se, že se z nich vyvinuli obojživelníci (z řádu Rhipidistia)
 • x našel se recentní zástupce - latimérie podivná
  • živoucí fosilie
  • 1. vylovena na Komorských ostrovech ne východním pobřeží Afriky (Marjorie Courtenay-Latimerová)
  • výskyt: Komorské ostrovy, Madagaskar
  • velikost do 2 m
  • hloubka cca 300 m
  • šedomodré zbarvení s bílými skvrnami
  • dravá
  • kosmoidní šupiny

podtřída: Paprskoploutví (Actinopterygii)

 •  většina ryb
 • ploutve vyztužené kostěnnými paprsky

nadřád: Násadcoploutví (Brachiopterygii)

 • podlouhlý tvar těla
 • větší počet hřbetních ploutví
 • svalnaté násadce ploutví
 • ganoidní šupiny
 • zástupci:
  • bichir nilský
  • bichirek úhořovitý

 

nadřád: Chrupavčití (Chondrostei)

 • mají chrupavčitou kostru
 • heterocerkní ocasní ploutev
 • protažený rostrum
 • na spodní straně příčná ústa
 • hodně na severní polokouli
 • mořské druhy se třou ve sladkých vodách
 • ganoidní šupiny
 • jikry = kaviár (pravý, černý)
 • zástupci:
  • jeseter malý
  • jeseter velký
  • viza velká
   • mořský druh

nadřád: Mnohokostnatí (Holostei)

 • mezistupeň mezi chrupavčitými a kostnatými rybami
 • zástupce:
  • kostlín obecný

nadřád: Kostnatí (Teleostei)

 • řády:
  • bezostní (Clupeiformes)
  • máloostní (Cypriniformes)
  • holobřiší (Anguilliformes)
  • hrdloploutví (Gadiformes)
  • ostnoploutví (Perciformes)
 • mají zkostnatělou kostru
 • homocerkní ocasní ploutev
 • mají plynový měchýř
 • platí zde obecná charakteristika

řád: Bezostní

 • původní skupina kostnatých
 • mají měkké a nerozvětvené paprsky
 • cykloidní šupiny
 • hodně hospodářsky významných druhů
 • čeledě:
  • sleďovití
   • sleď obecný
    • hospodářsky významný druh
   • sardinka
    • ve velkých hejnech
    • hospodářsky významná
   • šprot
    • hospodářský význam
  • sardelovití
   • sardel
    • = ančovičky, hospodářsky významná
  • lososovití (mají tukovou ploutvičku mezi hřbetní a ocasní ploutví)
   • losos obecný
    • po vytření plují od míst, kde se narodili
   • pstruh obecný
    • sladkovodní, náročný na kvalitu vody
    • úsek řeky - pstruhové pásmo
   • prstuh duhový
    • velký hospodářský význam
    • sladkovodní
    • více teček po těle
   • hlavatka podunajská
   • lipan podhorní
    • výrazná hřbetní ploutev (vysoká)
    • sladkovodní
   • siven americký
  • štikovití
   • štika obecná
    • dravá
    • torpédovité, válcovité tělo

řád: Máloostní

 • cykloidní šupiny
 • druhově nejpočetnější řád
 • v ploutvích mají malý počet paprsků
 • zástupci:
  • čeleď: kaprovití
   • kapr obecný
    • dlouhá hřbetní ploutev
    • krátká řitní ploutev
    • 2 páry vousků
    • "vysunovatelná" ústa
    • mohou být i bez šupin
    • homocekrní ocasní ploutev
   • karas obecný
    • podobný kaprovi X kratší hřbetní ploutev, menší, bez vousků
   • amur bílý
    • nepůvodní u nás
    • z Asie
    • u nás neschopný se třít
    • protáhlé tělo, krátká hřbetní ploutev
    • nízko posazené oči
   • tolstolobik bílý
    • hodně dole posazené oči
   • bolen dravý
    • protáhlé tělo
    • zašpičatělé ploutve
    • poměrně velká ústa
   • lín obecný
    • malé drobné šupinky
    • žlutozelené zbarvení
    • kulaté ploutve
    • 1 pár vousků
    • hodně slizcí
   • cejn velký
    • vysoké tělo, zboki zploštělé
    • dlouhá řitní ploutev
    • stříbřité zbarvení
   • cejnej malý
    • podobný cejnovi
    • načervenalé párové ploutve
   • perlín ostrobřichý
    • nápadně červeně zbarvené ploutve (břišní, řitní,  ocasní)
   • plotice obecná
    • výrazné načervenalé oko
   • ostroretka stěhovavá
    • ústa ve tvaru příčné štěrbiny
    • za hlavou "hrb"
   • hrouzek obecný
    • menší, protáhlý (do 15 cm)
    • 1 pár vousků
   • parma obecná
    • štíhlejší tělo
    • 2 páry vousků a masitá ústa
   • hořavka duhová
    • duhový pruh
  • čeleď: sumcovití
   • sumec velký
    • lysá kůže bez šupin
    • dlouhé tělo
    • 3 páry vousků
    • dravý
  • čeleď: sumečkovití
   • sumeček americký
    • holá, lysá kůže
    • 4 páry vousků
  • čeleď: sekavcovití
   • sekavec podunajský
    • protáhlý tvar těla
    • skrvny po těle, černá skrvna na bázi ocasu
   • sekavčík horský
    • skvrna je protáhlejší
   • piskoř pruhovaný
    • protáhlé tělo s pruhy
  • čeleď: mřenkovití
   • mřenka mramorovaná
    • 4 páry vousků

řád: Holobřiší

 • protáhlý, hadovitý tvar těla
 • nemají břišní ploutve
 • mají malé šupinky vrostlé v kůži
 • tělo kryto slizem, atypické ploutve, větišnou tvoří jen ploutevní lem
 • zástupci:
  • úhoř říční
   • ploutevní lem
   • krev obsahuje toxickou látku, která se správnou tepelnou úpravou odstraní
   • v době rozmnožování se přesouvají do slané vody do Sargasového moře
   • tam se třou a po romznožování umírají
   • stadium vývoje - sklenění úhoři
  • muréna
   • dravci, mnoho druhů
   • protáhlé tělo

řád: Hrdloploutví

 • na spodní straně hlavy 1 vous
 • břišní ploutve jsou předsunuty před břišní
 • zástupce:
  • mník jednovousý
  • treska

řád: Ostnoploutví

 • u nás 2. nejpočetnější řád
 • v ploutvích ostré paprsky
 • většinou 2 hřbetní ploutve
 • zástupci:
  • čeleď: okounovití
   • okoun říční
    • 2 hřbetní ploutve
    • pruhy na těle
   • candát obecný
    • protáhlý
    • 2 hřbetní ploutve
    • dravý
   • ježdík obecný
    • hřbetní ploutve spojené v 1
    • menší, skvrny na ploutvi i těle
   • drsek větší
    • pruhovaný
  • čeleď: okounkovití
   • okounek
   • slunečnice pestrá
    • za skřelemi červená skvrnka
   • hlavačka mramorovaná
    • břišní ploutve srostlé v břišní terč
  • čeleď: makrelovití
   • makrela
   • tuňák obecný
    • výrustky za hřbetní ploutví
    • hospodářský význam

řád: Platýsi

 • extrémně zploštělé tělo
 • mají oči na jedné straně
 • většinu času tráví na dně

řád: Ropušnice

 • zástupci:
  • vranka obecná
   • sladkovodní
  • perutýn ohnivý
   • jedovatý, jed v ostnech
   • mořský
  • ropušnice

řád: Volnooostní

 • zástupci:
  • koljuška tříostná
  • koníček mořský
   • sameček pečuje o potomstvo - na bříšku má váček s mláďaty
  • řasovník rozedraný
  • jehla mořská

řád: Ďasové

 • ďas mořský
  • široká hlava
  • dravá ryba

řád: Čtverzubci

 • čtverzubec
  • 4 zuby, 2 nahoře a 2 dole
 • ježík obecný
  • dokáže se nafouknout

řád: Ostnojazyční

 • arapaima velká
  • sladkovodní - v tropických oblastech
  • 2 m

řád: Trnobřiší

 • piraně
  • výborný čich na krev
  • loví v hejnech
  • mají vellice ostré zuby

 

Ekologie ryb

 

 • ICHTYOLOGIE - nauka o rybách
 • ryby:
  • a) všežravé
  • b) býložravé
  • c) dravé
 • dělení podle pásem:
  • a) pstruhové
   • horní toky řek
   • pstruh, mřenka, jelec
   • čistá, studená voda bohatá na kyslík
  • b) lipanové
   • podhorské pásmo
   • voda je teplejší, čistá, oblázky, písek
   • lipan, ostroretka, úhoř, hlavatka
  • c) parmové
   • pásmo středního toku řek
   • koryto širší, voda je teplá, více zakalená
   • parma, jelec, okoun, štika
  • d) cejnové
   • řeka v nížinách
   • voda je teplá, zakalená, chudá na kyslík
   • cejn, štika, kapr, karas, sumec
 • ryby podle vody:
  • sladkovodní
  • mořské
   • pelagické - volně v prostoru
   • benitické - ryby u dna
   • litorální - ryby u pobřeží
  • ryby brakických vod
 • dělení podle chování ryb:
  • tažné
   • za potravou, kvůli třneí, ...
   • ANADROMNÍ
    • ze slané do sladké vody
    • losos, jeseter
   • KATADROMNÍ
    • ze sladké do slané vody
    • úhoř
  • péče o potomstvo - tlamovec
 • význam ryb: hospodářský, rybníkářství, kaviár, ...

třída: Obojživelníci (Amphibia)

 

 • vyvinuli se z lalokoploutvých ryb (polutve -> končetiny)
 • nejstarší - krytolebci (Ichtyostega) - prvohory (devon, karbon)
 • schopnost dýchat vzdušný O2 x jsou pořád závislí na vodě:
  • rozmnožování (kladou vajíčka do vody)
  • neustále vlhká pokožka kvůli dýchání
 • poikilotermní = studenokrevní
 • řády:
  • ČERVOŘI (Gymnophiona) - beznozí
  • MLOCI (Urodela) - ocasatí
  • ŽÁBY (Anura) - bezocasí
 • pokožka:
  • vícevrstevná
  • kůže je holá -> mohou kůží dýchat
  • musí být neustále vlhká - slizové žlázy (další předpoklad pro kožní dýchání)
  • pigmentové buňky = chromatofory
  • i jedové žlázy u některých
  • dochází ke svlékání kůže, většinou ji hned pozřou
 • kostra:
  • zkostnatělá
  • hlava - lebka
   • lebka je široká a zploštělá
   • k páteři připojena 1 krčním obratlem (atlas = nosič) - omezená pohyblivost hlavy
  • páteř
   • tvořená obratli
   • obratle - PROCOELNÍ
   • krční, hrudní, křížové, ocasní (u žab ocasní srůstají v tyčinku - UROSTYL)
   • u žab se poprvé objevuje hrudní kost ale nemají žebra x ocasatí mají žebra ale nemají hrudní kost
  • končetiny
   • typická stavba
   • k tělu připojeny pletenci (pánevní a lopatkové)
   • na předních končetinách mají 4 prsty, na zadních 5
 • kosterní svalstvo:
  • příčné pruhované vyvinuté na zadních končetinách
 • nervová soustava:
  • základem 5-dílný mozek
  • hlavní řídící centrum - střední mozek
  • koncový mozek se vyvíjí a zdokonaluje
  • mozeček - centrum koordinační
  • mezimozek - produkce hormonů
 • smyslové orgány:
  • oko
   • 3 víčka: horní nepohyblivé, dolní pohyblivé, třetí mžurka
   • zaostřování - posouvání čočky k sítnici nebo od sítnice
  • sluch
   • vyvinuté střední ucho (jedna sluchová kůstka COLLUMELA - přeměnou 2. páru žaberních oblouků)
   • střední ucho propojeno s ústní dutinou Eustachovou strubicí (vyrovnává tlak)
   • mají i vnitřní ucho
   • collumela přiléhá na bubínek a z druhé strany na vnitřní ucho
  • čich
   • čichová sliznice v nozdrách
   • Jacobsův orgán
    • vnímání chemických signálů
    • slepě zakončený váček
    • spojený s ústní dutinou, na horní straně ústní dutiny
  • chuť
   • chuťové receptory na jazyce
 • trávicí soustava:
  • úplná
  • trubicovitá
  • hlavní složka potravy - hmyz
  • v ústní dutině jazyk - přirostlý v přední části dolní čelisti, volný konec směřuje dozadu, je svalnatý a lepkavý
  • polykají tak, že zavřou oči, zatlačí potravu očima do hltanu (nemají očnice)
  • jícen, žaludek, střevo, konečník ústící do kloaky
  • nemusí pít, protože je voda přijímaná přes pokožku
  • játra, slinivka břišní
 • dýchací soustava:
  • a) u larev
   • žábry z vnější strany, keříčkovité (vychlípenina směrem ven)
   • dochází k metamorfóze na dospělce -> vznikají plíce
  • b) u dospělců
   • plíce (jen mírně zvlněné váčky) x velice důležité dýchání přes pokožku
   • nemají bránici -> vzduch polykají
   • v hrtanu hlasivkové vazy - schopnost vydávat skřehotavé zvuky + samci mají na zesílení rezonanční vaky (na spodní straně nebo po bocích)
 • cévní soustava:
  • uzavřená
  • srdce: 2 předsíně + 1 komora s naznačenou přepážkou
  • do pravé předsíně přichází odkysličená krev z těla, do levé současně okysličená krev z plic
  • z předsíní jde krev do komory - smíšená krev
  • z komory jde 1 tepnou, která se větví:
   • nejvíce neokysličená -> do plic
   • nejvíce okysličená -> do hlavy
   • smíšená -> do těla
  • nesnášejí teplotu pod - 2°C
 • vylučovací soustava:
  • 2 ledviny typu opisthonefros
  • odpadní látky z ledvin skrz močovody do močového měchýře, který ústí do kloaky
 • pohlavní soustava:
  • gonochoristé
  • nepřímý vývoj - larva = pulec
  • oplození:
   • vnější - žáby (sameček na záda samičky)
   • vnitřní - ocasatí (sameček odloží spermatofor, samička si nabere pohlavní buňky do kloaky a v kloace dojde k oplození)
  • u ocasatých se vytváří prvně přední končetiny a pak zadní, u žab se vytváří prvně zadní a pak přední končetiny
  • probíhá metamorfóza při přeměně na dospělce
  • neotenie - schopnost se rozmnožovat v larválním stadiu (macarát, axolotl), ustrnuli ve stadiu larvy (dospělci vypadají jako larvy)
 • nežijí v mořských oblastech, v oblastech kde teploty klesají pod -2°C, u nás nižší teploty přežívají zahrabáni v bahně
 • nejvíce druhů v tropech

řád: Červoři (Gymnophiona)

 • protáhlé, dlouhé, hadovité tělo
 • oči překryté kůží
 • tropické oblasti
 • do 1 m
 • v půdě, ve vodě

řád: Mloci (Urodela)

 • zachovaný ocas
 • mají žebra
 • svalnatý jazyk
 • svalovina končetin rovnoměrně rozložena
 • zástupci:
  • mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
   • černožlutý
   • příušní jedové žlázy = parotidy
   • čistá voda, převážně suchozemský
  • čolek obecný (Triturus vulgaris)
   • v době rozmnožování k vodě, samci souvislý lem na hřbetě
  • čolek velký (Triturus cristatus)
   • tmavě zbarvený
   • u samců hřbetní lem přerušený u ocasů
   • na spodní straně černožluté zbarvení
  • čolek horský (Triturus alpestris)
   • samci mají páskovaný hřbetní lem
   • oranžové bříško
  • velemlok japonský
   • největší žijící obojživelník
   • chladné vody, zpomalený metabolismus
   • zvlněné tělo
   • 1,5 - 2 m
  • axolotl mexický (Ambyostoma mexicanum)
   • různé barevné varianty
   • neotenie
  • macarát jeskynní (Proteus anguinus)
   • bez pigmentu, zakrnělé oči
   • neotenie

 

 

řád: Žáby (Anura)

 •  zástupci:
  • čeleď: kuňkovití
   • produkují jedovaté sekrety
   • nemají vychlipitelný jazyk
   • zorničky ve tvaru trojúhelníku nebo srdíčka
   • bradavičnaté tělo
   • obrana proti predátorům: otočí se na záda a ukáží bříško
   • kuňka obecná (Bombina bombina)
    • méně žluté barvy na bříšku než k. žlutobřichá
   • kuňka žlutobřichá
    • mnohem více žluté barvy na břiše než k. obecná
  • čeleď: blatnicovití
   • blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
    • vychlipitelný jazyk
    • svislá zornička
    • hrbol za hlavou, slouží k zahrabání
  • čeleď: ropuchovití
   • bradavičnatá kůže
   • zavalité tělo
   • zadní končetiny spíše kratší, pohybují se spíše lezením než skokem
   • vodorovné zorničky
   • parotidy
   • bezzubá ústa
   • kladou vajíčka do pásků, provazců
   • vychlipitelný jazyk
   • ropucha obecná (Bufo bufo)
    • hnědá
    • žlutá duhovka
   • ropucha krátkonohá (Epidalea calamita)
    • menší
    • spíše zelená duhovka
    • větlý pruh na hřbetě
   • ropucha zelená (Bufo viridis)
    • "maskáčový" vzor
   • ropucha obrovská
  • čeleď: rosničkovití
   • na koncích prstů přísavky
   • hodně na vegetaci
   • rosnička zelená (Hyla arborea)
    • zelené zbarvení s tmavým ruhem, hladká pokožka
    • zvukový váček na spodní straně
    • světlé bříško
  • čeleď: skokanovití
   • hladká pokožka, štíhlejší tělo
   • dlouhé zadní končetiny s vyvinutou svalovinou -> skákání
   • na zadních končetinách patní hrboly
   • a) suchozemští
    • vyhledávají vodu pouze v době rozmnožování
    • oči mají dál od sebe
    • přes oko tmavá páska
    • rozpoznávání -> natáhnutí nohy nad hlavu
    • skokan hnědý (Rana temporaria)
     • noha mezi očima a čenichem
    • skokan ostronosý (Rana arvalis)
     • noha na úrovni čenichu
     • samci v době rozmnožování modrají
    • skokan štíhlý (Rana dalmatina)
     • noha přesahuje za nos
   • b) vodní
    • v blízkosti vody i mimo dobu rozmnožování
    • oči blíž u sebe
    • rezonátory po bocích
    • určování podle složení nohy, podle kloaky
    • skokan skřehotavý (Rana ricibunda)
     • noha přesahuje kloaku
    • skokan krátkonohý (Rana lessonae)
     • kloub nedosahuje úrovně kloaky
    • skokan zelený (Pelophylax esculentus)
     • klepton - jedinci vzniklí mezidruhovým křížením x mohou plodit potomstvo -> vytváří samostatný druh
  • čeleď: pipovití
   • drápatka vodní (Xenopus laevis)
    • na končetinách drápky
    • v Africe
    • nemá jazyk
   • pipa americká (Pipa pipa)
    • na hřbetě nosí vajíčka
    • zploštělá
  • čeleď: pralesničkovití

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Free XEvil Demo solve 99% types of captcha

(Latonyawig, 23. 2. 2018 10:43)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

 

 
Archiv

Kalendář
<< červen / 2022 >>


Statistiky

Online: 3
Celkem: 410259
Měsíc: 4883
Den: 121